Fælles front

I Danmark har vi indtil videre kun få resistente bakterier, og vi har stadig antibiotika, der virker. Men i flere lande er der nu konstateret bakterier, som er resistente overfor alle de antibiotika, der findes – og der er derfor sygdomme, som ikke længere kan behandles.

Bakterier kender ikke grænser

Antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mod folkesundheden verden over. Resistente bakterier kan sprede sig på tværs af landegrænser, fx når vi rejser eller importerer fødevarer. Hvis vi skal lykkes med at bekæmpe antibiotikaresistens, kræver det derfor samarbejde på tværs af alle verdens lande.

Kan overhale kræft som den største dræber

Hvis vi ikke får stoppet hastigheden af resistensudviklingen, vil resistente infektioner være skyld i flere dødsfald end kræft. WHO forudsiger, at om 30 år vil 10 millioner mennesker hvert år dø på grund af resistente infektioner.

Ikke kun hos mennesker

Du finder ikke kun resistente bakterier hos mennesker, men også hos dyr, i mad og i miljøet (fx i vand, jord og luft). Bakterierne kan sprede sig fra én person til en anden. De kan også sprede sig mellem mennesker og dyr - både ved direkte kontakt og gennem mad, der stammer fra dyr.

Derfor er det ikke nok kun at se på forbruget af antibiotika til mennesker. Sundheds-, landbrugs- og fødevaremyndigheder verden over skal arbejde sammen om at bekæmpe antibiotikaresistens.

Hvad kan du gøre?

Vi spiller alle en vigtig rolle i at bekæmpe antibiotikaresistens, og der er meget, vi hver især kan gøre. 

Læs de 4 råd om brug af antibiotika